Screenshot

O aplikaci

Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a webem bourky.cz jsme pro Vás připravili jedinečnou nativní aplikaci na sledování dat srážkových dat z radarové sítě CZRAD a dat ze sítě detekce blesků Blitzortung.org. Kdykoliv si tak můžete zjistit, jaké bude počasí nebo jak se zrovna pohybuje srážková oblačnost nebo bouřka.

Aplikace obsahuje velké množství nastavení, jako je změna jasu mapy, průhlednosti radarových a bleskových snímků, předpověď pohybu radarové oblačnosti, přesná lokalizace pomocí GPS pro určení Vaší přesné polohy, nastavení počtu stahovaných snímků a mnohé další funkce. Naše aplikace navíc plně podporuje iPad i HD rozlišení pro iPhone 5 a iPad 4 generace a neustále pracujeme na jejím vylepšení.

  • Horizontální rozlišení dat: 1 km nebo 2 km/pixel
  • Interval obnovy dat: 15 minut
  • Typ produktu: Z: MAX 2D (maximální odrazivost ve vertikálním sloupci nad daným bodem)

Radarová data použitá v této aplikaci zobrazují pole maximalních radiolokačních odrazivostí sloučených z radarů Brdy-Praha a Skalky. Nejsou-li data z některého radaru dostupná, je neviditelná oblast vyznačena šedou barvou.

Znázorněný přepočet stupnice na intenzitu srážek [mm/h] je pouze přibližný. Stupnice je znázorněna pro zdůraznění exponenciální závislosti intenzity srážek na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ].

Při nízké intenzitě srážek (cca 0.1 mm/h a méně) se často nejedná o srážky dopadající na zem. Naopak při vysokých intenzitách nad cca 100 mm/h se často nejedná o tak silné srážky, ale spíše to svědčí o přítomnosti krup, které odráží radarové vlny nejsilněji.

Občas jsou na radarových snímcích úzké barevné výseče (paprsky) falešných "odrazů". Nejedná se o detekci srážkové oblačnosti, ale o rušení radarových měření zařízeními pro bezdrátové poskytování internetu. Intenzita těchto "odrazů" často měření od měření kolísá (cca mezi 4 - 30 dBZ), někdy i mizí.Snímky obrazovek - iPadSnímky obrazovek - iPhone