Všeobecné informace

Tato funkce pracuje na principu detekce konvektivních buněk jejichž odrazivost je větší nebo rovna 44 dBZ a rozlohou minimálně 4 km2. Po zaškrtnutí políčka se zobrazí ikonky bouřek u buněk s již zmíněnými minimálními parametry a po kliknutí na ni se zobrazí okénko s detailními informacemi o detekované buňce.

Obrázek ukazuje konvektivní buňku ohraničenou bílou čárou, která znázorňuje práh 44 dBZ, a tedy i plochu, na které jsou počítány popsané atributy.

Další informace

Atributy, které systém počítá ke každé buňce s odrazivostí minimálně 44 dBZ a plochou 4 km2 jsou následující: